00000
Regler og vigtig info. om »singleivejle.dk«



Du bedes læse nedenstående vigtig information for bl.a. at kende regelsættet for brug af »singleivejle.dk«

- 1. Generel information

- 2. Person data

- 3. Hensigtsmæssig brug

- 4. Regler

- 5. Administrator-teamet bag singleivejle.dk




1. Generel information

Hjemmesiden »singleivejle.dk« er et privat initiativ og ikke nogen klub eller forening. Heller ikke selvom der er et login på siden, dette er af rent praktiske årsager.
Der er altså ikke noget kontingent eller anden form for skjult betaling for at benytte sig af denne side.
Driften af siden singleivejle.dk er dog ikke gratis, men vi ønsker ikke Reklamer eller lignende, da singleivejle.dk ér og skal vedblive at være non-profit og ikke-kommercielt.
Hvis man føler at man har fået noget ud af sit medlemskab af singleivejle.dk, vil vi med taknemmelighed tage imod en donation. Læs mere under OSS/FAQ.



2. Person data

singleivejle.dk "Politik for datasikkerhed"

singleivejle.dk tilstræber, at brugerne i det daglige oplever en så høj sikkerhed for personlige data, at der altid er fuld tillid til singleivejle.dk som en venligsindet net tjeneste, der bygger på sunde og tillidsvækkende principper om datasikkerhed.
Alle brugerspecifikke data er lagret på brugerprofilen og gemt i singleivejle.dk brugerdatabase og kan derfor knyttes til brugeren i det øjeblik, der logges på systemet. Med andre ord bruger singleivejle.dk cookies, dvs. en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Der er ikke lagret følsomme oplysninger i vores cookie, men kun oplysninger om din digitale identitet på Singleivejle.dk, for eksempel dit brugernavn til dit login.
Når bruger forlader systemet, bliver der derfor ikke båret brugerspecifikke data med.

Dataudveksling

Der vil under ingen omstændigheder blive overført personhenførbare data til tredjepart.
I tilfælde af ulovligheder kan/vil data dog blive overført til myndighederne.

Datalagring

Personlige brugerdata opbevares sikkert og fortroligt og kun ejeren af sitet samt en lille godkendt gruppe af nøje udvalgte medarbejdere har adgang i forbindelse med opgaveløsning i tjenstligt øjemed.
singleivejle.dk stiller personlige skærmbilleder til rådighed for hver enkelt bruger, med funktionalitet til at redigere og slette sine profil data.
Bruger der ikke længere ønsker at benytte singleivejle.dk, skal lade sin profil blive inaktiv. Efter ca 3 måneder bliver den slettet.. Herefter vil personlige data i profilen ikke længere forefindes i singleivejle.dk databaser.
Dog vil indlæg i debatterne ikke nødvendigvis blive slettet, da det kan give "hulller" og usammenhæng i debatten.
(i særlige tilfælde kan en profil blive slettet hurtigere ved at kontakte en admin)

singleivejle.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en profil, som: overtræder lovgivningen, indeholder åbenlyst urigtige eller vildledende oplysninger, bryder med singleivejle.dk reglement. Al aktivitet på singleivejle.dk registreres med bl.a. brugernavn og IP nummer i databasen, som ved henvendelse fra myndighederne eller ved mistanke om ulovlig adfærd, vil være til rådighed som bevismateriale i en eventuel straffesag.

Ændringer til singleivejle.dk

Der vil fra tid til anden blive foretaget større og mindre justeringer af singleivejle.dk Politik for datasikkerhed i takt med at singleivejle.dk, lovgivning og internettet i almindelighed ændrer sig. Nyeste gældende udgave vil altid være tilgængelig på denne side. Ved større ændringer kan singleivejle.dk vælge at udsende en notifikation til medlemmerne.

Accept af singleivejle.dk

Brugerne på singleivejle.dk accepterer singleivejle.dk Politik for Datasikkerhed ved at besøge dette website.
Eventuelle spørgsmål til singleivejle.dk politik for datasikkerhed kan rettes til support@singleivejle.dk




3. Hensigtsmæssig brug


Følgende betegnes som hensigtsmæssig brug af funktionerne for at skrive "offentligt" på singleivejle.dk

A] Forum/Debatten

Forum/Debatten benyttes til mange forskellige formål, eksempelvis:
Debattere forskellige emner, f.eks. før og efter arrangementer.
Spørge andre brugere om hjælp, f.eks. hvis man er ny bruger.
Udveksle erfaringer om alt fra arrangementsplanlægning til afholdelse.
Og meget andet…

Hvis man f.eks. gerne vil arrangere en tur i biografen, kan man inden man opretter det i kalenderen, bruge forum til at finde ud af, om andre også er interesseret, hvilken film man vil se, hvilken forestilling der passer osv. Derefter kan ”tovholderen” lægge arrangementet i kalenderen.
I Forum er der flere indeks/under fora, f.eks. ”Etik og moral”, ”Hobby og Fritid”, ”Smilehullet”, ”Dyt, dyt ska vi byt" osv. så der er altså plads til mange og varierede emner.
Vi henstiller til brugerne om, at passe på med at benytte al for meget ”indforstået snak”, for at alle brugere har mulighed for at kunne opfatte mening og indhold korrekt og evt. komme med sit indlæg på den korrekte baggrund.
Det er muligt at rette i dit indlæg op til 15 minutter efter du har indsat din tekst. Men gør det under stor overvejelse, så betydningen af emnet ikke fordrejes i forhold til det oprindelige indlæg.
Vi minder om at der ikke må laves reklame fremstød (relevant information om et arrangement og hvor det holdes, evt. Et link til hvor det omtales, hvis det er noget man kobler sig på, regnes ikke for reklame, som sådan)

singleivejle.dk forbeholder sig retten til at slette eller bibeholde alle indlæg i debatter, kommentarer osv. i forbindelse med f.eks. sletning af profil mm.


B] Kalenderen

Kalenderen indeholder Arrangementer og Begivenheder. Heller ikke i disse arrangementer er det "tilladt at reklamere.”
Et arrangement bør konkret indeholde nødvendig information vedr.:
hvem der er tovholder/kontaktperson (hvis ikke andet er nævnt er det opretter)
hvor og hvornår man mødes,
evt. om der er fælles-transport,
hvem der sørger for evt. billetter/pladsreservation
Sidste tilmeldingsfrist
evt. Max deltagerantal
og anden slags nødvendig information.
Et arrangement eller en begivenhed som ikke bærer TYDELIG præg af brugerens involvering, f.eks. ved langt overvejende at indeholde tekst og information kopieret fra 2. parts hjemmeside, opfattes som reklame og kan ikke godkendes til at figurere i kalenderen, og slettes uden varsel.

Arrangementerne oprettes af brugerne på singleivejle.dk og kan derfor være talrige og mangfoldige.
Eftersom det foregår på frivillig basis og i vores fritid, så vil det være som sådan arrangementerne vil blive afholdt og/eller godkendt i kalender. Venligst udvis tålmodighed.
Der kan være tale om små og store arrangementer eksempelvis 5-10 personer til en tur i biografen eller på café, 15-20 mennesker til en koncert, en fælles gå tur og andre ikke antalsbestemte arrangementer.

Ind imellem arrangerer Administrator-teamet nogle fester, hvor vi håber at kunne samle mellem 75-150 personer til en dejlig og glad aften typisk til julefrokost, fødselsdagsfest og/eller sommerfest.

Alle brugere er meget velkomne til at bibringe med indlæg, både i Debatten og Arrangementskalenderen… under forudsætning af, nedenstående regler overholdes.




4. Regler

Regler ved brug af singleivejle.dk

For at singleivejle.dk kan være et ordentligt og nogenlunde overskueligt websted skal reglerne herunder overholdes.

Generelt
Den danske lov gælder også på nettet.
Hvad der er ulovligt i den virkelige verden er også ulovligt på singleivejle.dk
singleivejle.dk må ikke benyttes til opbevaring af ulovligt materiale såsom pirat-software, krænkende billeder eller ophavsret beskyttet materiale.
Ligeledes er alle former for racistisk, pornografisk og stødende materiale ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at oprette en profil, der refererer til andre folks identitet.
Da singleivejle.dk er non-profit og ikke-kommercielt, er det ikke tilladt at reklamere.
Skjult reklame, som f.eks. vip-kort, der er lavet for at binde folk til bestemte steder, er heller ikke tilladt.
Formodet reklame slettes uden varsel.
Det er ikke tilladt at benytte en profil som platform for handel af enhver art uden Singleivejles tilladelse. For tilladelse kontakt Livsmod, der vil vurdere fra gang til gang. En tilladelse giver ikke nødvendigvis en ny en anden gang.
Et arrangement, må ikke være med relation til klubber der kræver økonomisk kontingent for at kunne deltage.
singleivejle.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette, rette eller bibeholde alt indtastet eller uploadet materiale.

Profilbilleder og billeder til det fælles album
Billeder der generer, nedgør eller som på nogen måde er lavet for at genere enkelte brugere eller personer, vil blive slettet, såfremt brugeren ønsker det.
Stødende billeder, som f.eks. pornografi eller billeder med vold, er på ingen måde tilladt. Dette medfører sletning af profilen og blacklisting af IP adressen.
Billeder du uploader til singleivejle´s fællesalbum, skal være fra arrangementer. De skal være taget i offentligt rum. Hvis de er taget i private hjem har de tilstedeværende personer på billederne lov at bede om at billederne bliver slettet, hvis de ikke ønsker at være med på dem.
Til billeder du uploader til singleivejle´s fællesalbum, skal du huske at angive en titel og en beskrivelse for hvert billed, samt huske at vælge album. Findes der ikke et album med rette titel, så læg billederne i et tomt album.
Billederne må ikke være i strid med dansk lovgivning.
Du skal have ophavsretten til de billeder du uploader.
OBS/Tip: Som alle andre steder på nettet, så kan folk downloade de billeder du lægger på din profil. De kan vise det og bruge det. Vær derfor opmærksom på hvilke billeder, du vælger at offentligøre såvel her som andre steder du færdes på nettet.

Profiler
Tekst der generer, nedgør eller som på nogen måde er lavet for at genere enkelte brugere eller personer, vil blive slettet.
Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden end man er, herunder vildledende fødselsdato, by eller køn. Ønsker man anonymitet skal disse oplysninger undlades i stedet.
Det er ikke tilladt at opgive falsk e-mail adresse. Dette vil medføre sletning af profil og blacklisting af IP adressen.
Det er ikke tilladt at genere brugere/andre profiler.
Tilsvining af Administrator-teamet tolereres ikke, og vil medføre øjeblikkelig sletning af profilen og blacklisting af IP adressen .

Forum/Debatten
Almindelig god tone hører til i Forum/Debatten.
Tilsvininger eller anden form for chikane, findes uacceptabelt og vil resultere i sletning af profilen og blacklisting af IP adressen.
Upassende indlæg eller kommentarer i debatten vil blive slettet uden varsel.

Tekst der generer, nedgør eller som på nogen måde er lavet for at genere personer vil blive slettet (det er dog muligt at komme med en kommentar til personer, men i en ordentlig tone, som ikke frastøder folk fra debatten)
Debatter oprettet af slettede profiler vil blive slettet hvis der ingen aktivitet er i dem.
Der vil med jævne mellemrum blive slettet i gamle og inaktive debatter, så de ikke ligger og fylder i databasen.

Kalenderen
Arrangementer/begivenheder som ikke indeholder den nødvendige information som beskrevet under ”Hensigtsmæssig brug” vil ikke kunne godkendes til at figurere i kalenderen og vil blive slettet.
Arrangementer der lægges i kalenderen skal være for alle (her tænkes ikke på antal deltagere) Det skal være så alle kan føle sig okay, med at blive kædet sammen med sidens alsidige aktivitets udbud. Dvs. arrangementer i kalenderen her på SiV skal være af lødig karakter.

Private beskeder mellem brugere
Private mails, blander vi os ikke i, så længe det ikke er uopfordrede reklamer/spam eller anden ulovlig adfærd.
Hvis man modtager upassende/stødende post i sin indbakke, så skal man hurtigst muligt tage kontakt til en admin. Send gerne en kopi med af det du ønsker at anmelde.

OBS:
singleivejle.dk kan til hver en tid ændre disse regler, såfremt det findes nødvendigt.

Alle kommentarer og indlæg i forummet er forfatterens ejendom og postet på eget ansvar.
singleivejle.dk forbeholder sig retten til at bibeholde kommentarer og indlæg, f.eks. i forbindelse med sletning af profil.
singleivejle.dk er ikke ansvarlig for indholdet og kan derfor ikke drages til ansvar.

Administratorer
Singleivejle har udvalgt nogle Administratorer til at administrere Singleivejle.
Alle henvisninger fra en Administrator skal følges uden tøven.
Hvis du er uenig med en Administrators beslutning, kan du klage til Livsmod. Når det er sagt, så er vore Admins valgt med stor omhu og der er stor tillid til disse.
Der er side-administratorer, der stort set har mulighed for at kunne hjælpe med det hele her på siv, og som kan gå lidt ind bagved og hjælpe lidt derfra også- Der vil også være nogle administratorer som kan hjælpe med at godkende arrangementer, samt har mulighed for at være ordstyrer i debatten.


Med venlig hilsen
Administrator-teamet bag singleivejle.dk




5. Administrator-teamet bag singleivejle.dk

Side-Administrator, Side-Ejer,
Initiativtager og primus motor:
Livsmod alias Stina, nu bosat i Horsens

Webmaster og Side-Administrator
Timmy, Vejle

Administrator på Kalender og Debat
Diana, Vejle

Administrator på Kalender og Debat
Kalle, Horsens

Administrator på Kalender og Debat
Vejlepigen, Vejle